dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


ภาษาอังกฤษตามธุรกิจ

ภาษาอังกฤษตามธุรกิจ


 


สมาร์ทติวเตอร์  สอนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน และพร้อมก้าวไปสู่ AEC  ด้วยประสบการณ์องเรากว่า  15 ปี ในการคัดสรรค์อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร จากต่างประเทศ เช่น Cambride,Oxford


 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 


 

1.    หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

2.    หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

3.    หลักสูตรการเขียนจดหมายและอีเมล์

4.    หลักสูตรการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ

5.    หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ

6.    หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง

7.    หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อสายอาชีพโดยตรง เช่น พนักงานต้อนรับางสายการบิน พนักงานขาย พนักงานประชาสัมพันธ์

 

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษตามประเภทธุรกิจ

 

 

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษตามประเภทธุรกิจ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับโรงพยาบาล  (English for hospital) , ภาษาอังกฤษสำหรับโรงแรม  (English for  hotel) , ภาษาอังกฤษสำหรับอสังหาริมทรัพย์  (English  for  Real Estate)   ,ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้าการประปา  ,ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้าการไฟฟ้า ,ภาษาอังกฤษสำหรับน้ำมันและพลังงาน  , ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรม

–  หลักสูตรตามแต่ที่บริษัทกำหนด

 

 

 

กลุ่มลูกค้าของเรา

 

 

 

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของเราจะมี  บริษัท SCG  , ปูนซีเมนต์นครหลวง , บริษัทฮิตาชิ เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์องเรากว่า  15 ปี ในการคัดสรรค์อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร จากต่างประเทศ เช่น CambrideOxford ทำให้องค์กรต่างๆ ที่ใช้บริการของสถาบันสมาร์ทติวเตอร์ ฝึกอบรมคอร์สภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

 

 

   ติดต่อได้ที่ 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Centralลาดพร้าว(ยู่ติดกับ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

Line: @smartgroup   


 

 

 
เรียนภาษาอังกฤษ

Buffet English article
เรียนภาษาอังกฤษ
สมัครเรียน
บรรยากาศการเรียน
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
Intensive English for Work
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
In-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)