dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


TOEIC

                                                เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ในแต่ละพาร์ท

              การสอบ TOEIC ย่อมาจาก The Test Of English for International Communication เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยแบบทดสอบมาตราฐานระดับสากลซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เข้ารับการทดสอบเพื่อนำผลคะแนนไปใช้ในการปรับฐานเงินเดือนหรือสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างงานในธุรกิจการบิน,การท่องเที่ยว,การโรงแรมเป็นต้น แต่การสอบ TOEIC นั้นก็บอกได้เลยว่าไม่หมูอย่างที่หลายคนคิดบางคนต้องเสียเงินเข้ารับการทดสอบหลายครั้งเพื่อให้ได้คะแนนตามที่ต้องการดังนั้นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบและเทคนิคการทำข้อสอบนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก 

      การสอบ TOEIC ถูกแบ่งออกเป็นสองพาร์ทได้แก่ การฟัง (Listening Comprehension) และ การพูด (Reading Comprehension) ซึ่งแตกออกเป็นพาร์ทย่อยรวม 200 ข้อซึ่งเราต้องทำข้อสอบให้ได้ครบถ้วนและเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง

 

 Listening Comprehension

               Part 1: Photographs 10 ข้อ

พาร์ทนี้เป็นการดูภาพแล้วฟังตัวเลือกให้ตั้งใจดูองค์ประกอบในภาพตามความเป็นจริง ห้ามคิดเองเด็ดขาด หากตัวเลือกไหนไม่ใช้ให้ตัดทิ้งไปเลือกข้อที่น่าจะใช่แล้วเตรียมทำข้อถัดไปเลย

              Part 2: Question-Response 30 ข้อ

ส่วนนี้ต้องฟังคำถามและคำตอบจากเทปทั้งหมด โดยตั้งใจฟัง Keyword ของคำถามอย่าง ถ้าถามว่า When คำตอบต้องเกี่ยวข้องกับเวลา หากถาม What ต้องตั้งใจฟังว่าโจทย์ถามว่าอะไรและหากถามว่า Do/Does/Did คำตอบอาจเป็นได้ทั้ง Yes, No และอื่น ๆ ก็ได้

              Part 3: Conversations 30 ข้อ

เป็นเทปการสนทนาและมีการอ่านคำถามให้เราเลือกตอบ เทคนิคในพาร์ทนี้คือให้อ่านโจทย์คำถามก่อนแล้วค่อยพยายามจับจุดในเทปสนทนา เช่น หากโจทย์มีการถามเวลาให้ตั้งใจฟังเมื่อมีการพูดถึงการนัดหมายเวลา นอกจากนี้หากฟังไม่ทันจริง ๆ ให้เลือกข้อที่น่าจะใช่ที่สุดแล้วผ่านเลยอย่าเสียเวลา

              Part 4: Short Talks 30 ข้อ

เป็นเทปประกาศในสถานที่ต่าง ๆ อย่างสนามบินหรือสถานีรถไฟ ถ้ามีเวลาให้อ่านโจทย์ไว้ก่อนแล้วตั้งใจฟังส่วนใหญ่จะถามว่าสถานการณ์คืออะไรและคำถามที่เกี่ยวกับเวลา

 

 Reading Comprehension

             Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ

พาร์ทนี้ต้องค่อนข้างแม่น Grammar เป็นการเติมประโยคภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์โดยเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องเป็นพาร์ทที่เราคุ้นเคยกันดีสมัยเรียนซึ่งอาจต้องใช้เวลารื้อฟื้นกันหน่อย เทคนิคคือไม่ต้องแปลความหมายทั้งหมดให้เลือกข้อที่มั่นใจว่าถูกไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

             Part 6: Text Completion 12 ข้อ

พาร์ทนี้มีความคล้ายกับพาร์ทที่ผ่านมาแต่โจทย์ไม่ใช่ประโยคสั้น ๆ แต่เป็นประกาศบ้างเนื้อหาในอีเมลบ้างให้เราเลือกตอบข้อที่ถูกต้อง เทคนิคเหมือนกันคือไม่ต้องอ่านทั้งหมดให้โฟกัสที่ประโยคที่ต้องเติมและใช้เนื้อหาส่วนอื่น ๆ เป็นตัวช่วยในการเลือกคำตอบ

            Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ

มีบทความภาษาอังกฤษมาให้อ่านซึ่งค่อนข้างยาวทีเดียวเทคนิคให้อ่านโจทย์และคำถามก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาอ่านบทความเพื่อให้เราสามารถหาคำตอบได้เร็วขึ้น และต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบให้ดีเพราะอาจโดนโจทย์หลอกได้ หลายคนอาจบอกว่าการสอบ TOEIC ง่ายนิดเดียวไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่มีตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำ หนังสือสอบ TOEIC และคอร์สติวสอบ TOEIC ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะสอนโดยผู้มีประสบการณ์และมีเคล็ดลับรวมถึงเทคนิคที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสอบได้คะแนนสูงอย่างแน่นอน

  

 การจองสอบ

 

1. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ

2. ผู้สมัครสอบ  TOEIC  จะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่

     - หมายเลขบัตรประชาชน  13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)

     - ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ

     - วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)

     - เบอร์โทรศัพท์

     - วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ

    - เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC  (รอบเช้า9.00 – 12.00 น. หรือ 13.00– 16.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)

3. หากต้องการยกเลิก TOEIC หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าศูนย์ TOEIC ที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป

4.หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบTOEICผ่านทางอีเมล์จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.thThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใดหากต้องการการยืนยันกรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง

 

สถานที่สอบ TOEIC

 

            ผู้ต้องการจะสมัครสอบ TOEIC สามารถสมัครได้ที่ The Center for Professional Assessment (Thailand) ศูนย์สอบมี    ที่ คือ กรุงเทพ และเชียงใหม่


- สาขากรุงเทพๆ

 ศูนย์สอบกรุงเทพ: TOEIC®Services

 Suite 1907 ชั้น 19 BB Building 54 ถนน อโศกสุขุมวิท

 โทร: 02 260 7061, 02 664 3131

 E-mail: toeic@cpathailand.co.th

- สาขาเชียงใหม่

 ศูนย์สอบเชียงใหม่: TOEIC®Services (Northern Region)

 ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000

 โทร: (53) 248-208, 306-600 แฟกซ์: (53) 248-208

 

ค่าสมัครสอบ TOEIC 


        ค่าสมัครสอบ TOEIC โทอิค 1,500 บาท   สมัครได้ทางโทรศัพท์ที่ (02)260-7061, (02)664-3131 

สรุปว่า ถ้าคุณมีคะแนน TOEIC ที่ดี 600 up เต็ม 990 สามารถมีโอกาสในการทำงาน หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร ปิโตรเคมี ปตท. SCG ที่ได้เงินเดือน สูงๆ หรือ ท่านที่ต้องการ เลื่อน ตำแหน่ง ปรับเงินเดือนให้สูงชึ้น ก็คะแนน TOEIC นี่เลย 

ของ Smart Business รับรองผล 700/990 ส่งสอบ ฟรี ครั้ง และคุณมั่นใจได้ว่า คุณจะทำคะแนนTOEIC สูง ๆ ได้ เพราะ smart business มีสโลแกนว่า

ใคร ๆ ก็เก่งอังกฤษได้ ที่ Smart Business เพราะเราใส่ใจคุณเป็นรายบุคคล "


TOEIC 
โทอิค รับรองผล 700/990 ส่งสอบฟรี อาจารย์ SMART BUSINESS  มีคะแนนTOEIC 990/990

เราจึงกล้าการันตี 700 สอนสดห้องละ 30-35 ท่าน ถ้าไม่พอใจคะแนน เรียนโทอิค ซ้ำฟรี ได้ไม่จำกัดครั้ง

 

 

🔥เปลี่ยนคนไม่เก่งภาษาอังกฤษให้ได้TOEIC 750🔥

มีทั้งสอนสดและออนไลน์  นักเรียนได้คะแนนเกิน750มากที่สุดในประเทศ

สอนปูพื้นฐาน  จนเทคนิคทำโจทย์ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น

.

.

#สถาบันที่มีนักเรียนสอบได้เกิน 750  มากที่สุดในประเทศ
#ผลงานที่ผ่านมา : http://www.thesmarttutor.com/toeic-1/
#สอนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากที่สุดเช่น SCG ปูนซีเมนต์นครหลวง ปตท
#ผลงานที่สอนองค์กร http://www.thesmarttutor.com/in-house-training/

.

.

.

#รีวิวSiriwan Luangthanahiran สอบ TOEIC ได้ 970/990
อาจารย์ที่สมาร์ท ติวเตอร์สอนดีมากเลยค่ะ สอนเข้าใจง่าย แล้วเอาหลักไปใช้ในการสอบจริงได้ สอนให้ทำข้อสอบได้รวดเร็วและต้องถูกต้องค่ะ ขอบคุณสมาร์ท ติวเตอร์มากกับคะแนนที่ได้มา เดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนมาเรียนที่ Smart Tutor ของเค้าดีจริง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

#รีวิวCharatra Wuttiphap สอบ TOEIC ได้ 890/990

เรียนที่นี่รู้สึกเป็นกันเองมาก บรรยากาศดูอบอุ่นดี อาจารย์ก็เป็นกันเอง ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ ถ้ารุ่นน้องที่มหาลัยจะเรียน TOEIC ก็จะแนะนำให้มาเรียน TOEIC ที่ Smart Tutor ค่ะ

.

.

#รีวิวPhollasak Chawmanee สอบ TOEIC ได้ 915/990 คะแนน

Smart Tutor ค่าเรียนไม่แพง ถูกกว่าหลาย ๆ ที่ ที่ผมไปค้นหามาก่อน เรียนห้องละแค่ไม่กี่คน ทำให้การเรียนการสอนทั่วถึงมาก ๆ มากไปกว่านั้นโรงเรียนยังทำเรื่องและส่งสอบให้ฟรีอีกด้วย คุณภาพการสอนก็ยอดเยี่ยม อาจารย์นัทเก่งมาก รู้ลึก รู้จริง เป็นมืออาชีพและสอนดีมาก ๆ ทำให้ผมได้ 4 ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งทำให้ผมได้ผลสอบที่น่าพอใจสุด ๆ ครับ สุดท้ายนี้เพื่ออนาคตที่สดใส อย่ามัวรีรอ Smart Tutor คือ คำตอบของคุณ ขอบคุณมากครับ

 

ลักษณะการสอน

## การสอนจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนตะลุยข้อสอบ

## สอนเทคนิคการทำข้อสอบได้ไวและถูกต้อง
.
#
พร้อมทั้งเฉลยข้อสอบเก่า 

 

สอนโดย
##
  อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

##  สอบได้คะแนนโทอิค  900  up

.

.

.

การเรียนโทอิคให้ได้ผล

1.Basic TOEIC   24 ชั่วโมง  เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน 

โดยเน้นไวยากรณ์พื้นฐานผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กฎและ โครงสร้างเบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน ทักษะการเขียน การพูด การอ่านและการฟัง การอ่าน

 

.

.

.2. Advanced TOEIC 48 ชั่วโมง  ผู้เรียนจะได้ฝึกทำโจทย์ที่จำลองรูปแบบของข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ โดยโครงสร้างของโจทย์จะแบ่งให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อสอบจริง ทั้งส่วนของการฟัง การอ่าน และหลักไวยากรณ์ ผู้สอนจะเน้นกลยุทธ์ในการทำข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การอ่าน การฟัง จับใจความให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมคำศัพท์ที่สำคัญ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบให้ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น

.

.

.

 3.Writing Email 24 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนที่ถูกวิธี รูปแบบพื้นฐานการเขียน Email ในเรื่องต่างๆ 
เช่น การสั่งของ การออร์เดอร์สินค้า การเขียนวิจาร์ติ-ชมสินค้า หรือ การตอบจดหมายที่ได้รับมา การเขียนเพื่อการนัดหมาย และการเขียนเพื่อการเจรจาต่อรองงานด้านธุรกิจต่างๆ

.

.

.

*************************************************

🔥คอร์สโทอิคออนไลน์  1,999  บาท🔥

-ได้หนังสือ  3  เล่มสำหรับการเรียน  3  คอร์ส

-คอร์สเรียน  Basic TOEICออนไลน์   + Advanced TOEIC ออนไลน์.Writing Emailออนไลน์

- เรียนวันเวลาใดก็ได้  ระยะเวลาเรียน  6  เดือน  การันตรีผล  750  หากได้ผลไม่พอใจเรียนเพิ่มได้อีก  6  เดือน

*************************************************

🔥คอร์สโทอิคสอนสด 14,000  บาท🔥

-ได้หนังสือ  3  เล่มสำหรับการเรียน  3  คอร์ส

-คอร์สเรียน  Basic TOEICสด     + Advanced TOEICสด    +  .Writing Email ออนไลน์

- การันตรีผล  750  หากได้ผลไม่พอใจเรียนซ้ำในคอร์สสอนสดที่เปิดหรือออนไลน์ได้

.

.

ตารางเรียนคอร์สสด  

อังคาร-ศุกร์      10.00-17.00   3 อาทิตย์

เสาร์-อาทิตย์    10.00-17.00   1 เดือนครึ่ง

 

*************************************************


#
หากไม่อยากผิดหวังพลาดจากการสอบTOEICให้ได้คะแนน
  750  ก็ต้องเรียนกับมืออาชีพ 
#เพราะเราสามารถช่วยให้คุณสอบTOEIC  750  ได้

 

 

สนใจติดต่อ

โทร (02)938-7241
มือถือ,(086)310-1013
เว็บไซต์ : 
http://www.thesmarttutor.com
ไลน์ไอดี : @smartgroup (มี@นะครับ)
หรือกดลิงค์นี้ : 
https://line.me/R/ti/p/%40smartgroup
https://line.me/R/ti/p/%40smartgroup
https://line.me/R/ti/p/%40smartgroup
https://line.me/R/ti/p/%40smartgroup
https://line.me/R/ti/p/%40smartgroup

 

  

  

    ติดต่อได้ที่ 

       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Central ลาดพร้าว(อยู่ติดกับ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

Line : @smartgroup