dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


TOEIC

 เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ในแต่ละพาร์ท

              การสอบ TOEIC ย่อมาจาก The Test Of English for International Communication เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยแบบทดสอบมาตราฐานระดับสากลซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เข้ารับการทดสอบเพื่อนำผลคะแนนไปใช้ในการปรับฐานเงินเดือนหรือสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างงานในธุรกิจการบิน,การท่องเที่ยว,การโรงแรมเป็นต้น แต่การสอบ TOEIC นั้นก็บอกได้เลยว่าไม่หมูอย่างที่หลายคนคิดบางคนต้องเสียเงินเข้ารับการทดสอบหลายครั้งเพื่อให้ได้คะแนนตามที่ต้องการดังนั้นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบและเทคนิคการทำข้อสอบนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก 

      การสอบ TOEIC ถูกแบ่งออกเป็นสองพาร์ทได้แก่ การฟัง (Listening Comprehension) และ การพูด (Reading Comprehension) ซึ่งแตกออกเป็นพาร์ทย่อยรวม 200 ข้อซึ่งเราต้องทำข้อสอบให้ได้ครบถ้วนและเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง

 

 Listening Comprehension

               Part 1: Photographs 10 ข้อ

พาร์ทนี้เป็นการดูภาพแล้วฟังตัวเลือกให้ตั้งใจดูองค์ประกอบในภาพตามความเป็นจริง ห้ามคิดเองเด็ดขาด หากตัวเลือกไหนไม่ใช้ให้ตัดทิ้งไปเลือกข้อที่น่าจะใช่แล้วเตรียมทำข้อถัดไปเลย

              Part 2: Question-Response 30 ข้อ

ส่วนนี้ต้องฟังคำถามและคำตอบจากเทปทั้งหมด โดยตั้งใจฟัง Keyword ของคำถามอย่าง ถ้าถามว่า When คำตอบต้องเกี่ยวข้องกับเวลา หากถาม What ต้องตั้งใจฟังว่าโจทย์ถามว่าอะไรและหากถามว่า Do/Does/Did คำตอบอาจเป็นได้ทั้ง Yes, No และอื่น ๆ ก็ได้

              Part 3: Conversations 30 ข้อ

เป็นเทปการสนทนาและมีการอ่านคำถามให้เราเลือกตอบ เทคนิคในพาร์ทนี้คือให้อ่านโจทย์คำถามก่อนแล้วค่อยพยายามจับจุดในเทปสนทนา เช่น หากโจทย์มีการถามเวลาให้ตั้งใจฟังเมื่อมีการพูดถึงการนัดหมายเวลา นอกจากนี้หากฟังไม่ทันจริง ๆ ให้เลือกข้อที่น่าจะใช่ที่สุดแล้วผ่านเลยอย่าเสียเวลา

              Part 4: Short Talks 30 ข้อ

เป็นเทปประกาศในสถานที่ต่าง ๆ อย่างสนามบินหรือสถานีรถไฟ ถ้ามีเวลาให้อ่านโจทย์ไว้ก่อนแล้วตั้งใจฟังส่วนใหญ่จะถามว่าสถานการณ์คืออะไรและคำถามที่เกี่ยวกับเวลา

 

 Reading Comprehension

             Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ

พาร์ทนี้ต้องค่อนข้างแม่น Grammar เป็นการเติมประโยคภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์โดยเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องเป็นพาร์ทที่เราคุ้นเคยกันดีสมัยเรียนซึ่งอาจต้องใช้เวลารื้อฟื้นกันหน่อย เทคนิคคือไม่ต้องแปลความหมายทั้งหมดให้เลือกข้อที่มั่นใจว่าถูกไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

             Part 6: Text Completion 12 ข้อ

พาร์ทนี้มีความคล้ายกับพาร์ทที่ผ่านมาแต่โจทย์ไม่ใช่ประโยคสั้น ๆ แต่เป็นประกาศบ้างเนื้อหาในอีเมลบ้างให้เราเลือกตอบข้อที่ถูกต้อง เทคนิคเหมือนกันคือไม่ต้องอ่านทั้งหมดให้โฟกัสที่ประโยคที่ต้องเติมและใช้เนื้อหาส่วนอื่น ๆ เป็นตัวช่วยในการเลือกคำตอบ

            Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ

มีบทความภาษาอังกฤษมาให้อ่านซึ่งค่อนข้างยาวทีเดียวเทคนิคให้อ่านโจทย์และคำถามก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาอ่านบทความเพื่อให้เราสามารถหาคำตอบได้เร็วขึ้น และต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบให้ดีเพราะอาจโดนโจทย์หลอกได้ หลายคนอาจบอกว่าการสอบ TOEIC ง่ายนิดเดียวไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่มีตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำ หนังสือสอบ TOEIC และคอร์สติวสอบ TOEIC ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะสอนโดยผู้มีประสบการณ์และมีเคล็ดลับรวมถึงเทคนิคที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสอบได้คะแนนสูงอย่างแน่นอน

  

 การจองสอบ

 

1. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ

2. ผู้สมัครสอบ  TOEIC  จะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่

     - หมายเลขบัตรประชาชน  13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)

     - ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ

     - วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)

     - เบอร์โทรศัพท์

     - วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ

    - เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC  (รอบเช้า9.00 12.00 น. หรือ 13.00 16.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)

3. หากต้องการยกเลิก TOEIC หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าศูนย์ TOEIC ที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป

4.หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบTOEICผ่านทางอีเมล์จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.thThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใดหากต้องการการยืนยันกรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง

 

สถานที่สอบ TOEIC

 

            ผู้ต้องการจะสมัครสอบ TOEIC สามารถสมัครได้ที่ The Center for Professional Assessment (Thailand) ศูนย์สอบมี    ที่ คือ กรุงเทพ และเชียงใหม่


- สาขากรุงเทพๆ

 ศูนย์สอบกรุงเทพ: TOEIC®Services

 Suite 1907 ชั้น 19 BB Building 54 ถนน อโศกสุขุมวิท

 โทร: 02 260 7061, 02 664 3131

 E-mail: toeic@cpathailand.co.th

- สาขาเชียงใหม่

 ศูนย์สอบเชียงใหม่: TOEIC®Services (Northern Region)

 ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000

 โทร: (53) 248-208, 306-600 แฟกซ์: (53) 248-208

 

 

 

ค่าสมัครสอบ TOEIC 


        ค่าสมัครสอบ TOEIC โทอิค 1,500 บาท   สมัครได้ทางโทรศัพท์ที่ (02)260-7061, (02)664-3131  


สรุปว่า ถ้าคุณมีคะแนน TOEIC ที่ดี 600 up เต็ม 990 สามารถมีโอกาสในการทำงาน หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร ปิโตรเคมี ปตท. SCG ที่ได้เงินเดือน สูงๆ หรือ ท่านที่ต้องการ เลื่อน ตำแหน่ง , ปรับเงินเดือนให้สูงชึ้น ก็คะแนน TOEIC นี่เลย 

ของ Smart Business รับรองผล 700/990 ส่งสอบ ฟรี 1 ครั้ง และคุณมั่นใจได้ว่า คุณจะทำคะแนน TOEIC สูง ๆ ได้ เพราะ smart business มีสโลแกนว่า

" ใคร ๆ ก็เก่งอังกฤษได้ ที่ Smart Business เพราะเราใส่ใจคุณเป็นรายบุคคล "


TOEIC
โทอิค รับรองผล 700/990 ส่งสอบฟรี อาจารย์ SMART BUSINESS  มีคะแนนTOEIC 990/990

เราจึงกล้าการันตี 700 สอนสดห้องละ 30-35 ท่าน ถ้าไม่พอใจคะแนน เรียนโทอิค ซ้ำฟรี ได้ไม่จำกัดครั้ง

 


 

   ติดต่อได้ที่ 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Central ลาดพร้าว(อยู่ติดกับ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

 

🔥เปลี่ยนคนไม่เก่งภาษาอังกฤษให้ได้TOEIC 750🔥

มีทั้งสอนสดและออนไลน์  นักเรียนได้คะแนนเกิน750มากที่สุดในประเทศ

สอนปูพื้นฐาน  จนเทคนิคทำโจทย์ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น

.

.

#สถาบันที่มีนักเรียนสอบได้เกิน 750  มากที่สุดในประเทศ
#ผลงานที่ผ่านมา : http://www.thesmarttutor.com/toeic-1/
#สอนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากที่สุดเช่น SCG ปูนซีเมนต์นครหลวง ปตท
#ผลงานที่สอนองค์กร http://www.thesmarttutor.com/in-house-training/

.

.

.

#รีวิวSiriwan Luangthanahiran สอบ TOEIC ได้ 970/990
อาจารย์ที่สมาร์ท ติวเตอร์สอนดีมากเลยค่ะ สอนเข้าใจง่าย แล้วเอาหลักไปใช้ในการสอบจริงได้ สอนให้ทำข้อสอบได้รวดเร็วและต้องถูกต้องค่ะ ขอบคุณสมาร์ท ติวเตอร์มากกับคะแนนที่ได้มา เดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนมาเรียนที่ Smart Tutor ของเค้าดีจริง ๆ

.

.

#รีวิวCharatra Wuttiphap สอบ TOEIC ได้ 890/990

เรียนที่นี่รู้สึกเป็นกันเองมาก บรรยากาศดูอบอุ่นดี อาจารย์ก็เป็นกันเอง ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ ถ้ารุ่นน้องที่มหาลัยจะเรียน TOEIC ก็จะแนะนำให้มาเรียน TOEIC ที่ Smart Tutor ค่ะ

.

.

#รีวิวPhollasak Chawmanee สอบ TOEIC ได้ 915/990 คะแนน

Smart Tutor ค่าเรียนไม่แพง ถูกกว่าหลาย ๆ ที่ ที่ผมไปค้นหามาก่อน เรียนห้องละแค่ไม่กี่คน ทำให้การเรียนการสอนทั่วถึงมาก ๆ มากไปกว่านั้นโรงเรียนยังทำเรื่องและส่งสอบให้ฟรีอีกด้วย คุณภาพการสอนก็ยอดเยี่ยม อาจารย์นัทเก่งมาก รู้ลึก รู้จริง เป็นมืออาชีพและสอนดีมาก ๆ ทำให้ผมได้ 4 ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งทำให้ผมได้ผลสอบที่น่าพอใจสุด ๆ ครับ สุดท้ายนี้เพื่ออนาคตที่สดใส อย่ามัวรีรอ Smart Tutor คือ คำตอบของคุณ ขอบคุณมากครับ

 

ลักษณะการสอน

## การสอนจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนตะลุยข้อสอบ

## สอนเทคนิคการทำข้อสอบได้ไวและถูกต้อง
.
#
พร้อมทั้งเฉลยข้อสอบเก่า 

 

สอนโดย
##
  อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

##  สอบได้คะแนนโทอิค  900  up

.

.

.

การเรียนโทอิคให้ได้ผล

1.Basic TOEIC   24 ชั่วโมง  เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน 

โดยเน้นไวยากรณ์พื้นฐานผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กฎและ โครงสร้างเบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน ทักษะการเขียน การพูด การอ่านและการฟัง การอ่าน

 

.

.

.2. Advanced TOEIC 48 ชั่วโมง  ผู้เรียนจะได้ฝึกทำโจทย์ที่จำลองรูปแบบของข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ โดยโครงสร้างของโจทย์จะแบ่งให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อสอบจริง ทั้งส่วนของการฟัง การอ่าน และหลักไวยากรณ์ ผู้สอนจะเน้นกลยุทธ์ในการทำข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การอ่าน การฟัง จับใจความให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมคำศัพท์ที่สำคัญ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบให้ถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น

.

.

.

 3.Writing Email 24 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนที่ถูกวิธี รูปแบบพื้นฐานการเขียน Email ในเรื่องต่างๆ 
เช่น การสั่งของ การออร์เดอร์สินค้า การเขียนวิจาร์ติ-ชมสินค้า หรือ การตอบจดหมายที่ได้รับมา การเขียนเพื่อการนัดหมาย และการเขียนเพื่อการเจรจาต่อรองงานด้านธุรกิจต่างๆ

.

.

.

*************************************************

🔥คอร์สโทอิคออนไลน์  1,999  บาท🔥

-ได้หนังสือ  3  เล่มสำหรับการเรียน  3  คอร์ส

-คอร์สเรียน  Basic TOEICออนไลน์   + Advanced TOEIC ออนไลน์.Writing Emailออนไลน์

- เรียนวันเวลาใดก็ได้  ระยะเวลาเรียน  6  เดือน  การันตรีผล  750  หากได้ผลไม่พอใจเรียนเพิ่มได้อีก  6  เดือน

*************************************************

🔥คอร์สโทอิคสอนสด 14,000  บาท🔥

-ได้หนังสือ  3  เล่มสำหรับการเรียน  3  คอร์ส

-คอร์สเรียน  Basic TOEICสด     + Advanced TOEICสด    +  .Writing Email ออนไลน์

- การันตรีผล  750  หากได้ผลไม่พอใจเรียนซ้ำในคอร์สสอนสดที่เปิดหรือออนไลน์ได้

.

.

ตารางเรียนคอร์สสด  

อังคาร-ศุกร์      10.00-17.00   3 อาทิตย์

เสาร์-อาทิตย์    10.00-17.00   1 เดือนครึ่ง

 

*************************************************


#
หากไม่อยากผิดหวังพลาดจากการสอบTOEICให้ได้คะแนน
  750  ก็ต้องเรียนกับมืออาชีพ 
#เพราะเราสามารถช่วยให้คุณสอบTOEIC  750  ได้

 

 

สนใจติดต่อ

โทร (02)938-7241
มือถือ,(086)310-1013
เว็บไซต์ : http://www.thesmarttutor.com
ไลน์ไอดี : @smartgroup (มี@นะครับ)
หรือกดลิงค์นี้ : https://line.me/R/ti/p/%40smartgroup
https://line.me/R/ti/p/%40smartgroup
https://line.me/R/ti/p/%40smartgroup
https://line.me/R/ti/p/%40smartgroup
https://line.me/R/ti/p/%40smartgroup

 

 

Line : @smartgroup

 

 Pretest TOEIC
เรียน TOEIC article
ถาม-ตอบ โทอิค
ผลงานนักเรียน TOEIC 700 มากที่สุดในประเทศไทย
1
[Go to top]