dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


SMART-I


ตารางเรียน SMART-Iarticle

SMART ONE  ที่ SMART  BUSINESS

สวัสดีค่ะ  สำหรับนักเรียนที่จะเข้าคณะพาณิชย์และการบัญชีทุกท่านค่ะ

คอร์ส  SMART ONE ของเรามี 2 คอร์สค่ะ

1.ผู้ที่ไม่เคยสอบ สมาร์ท วัน มาก่อน  หรือ เคยสอบแต่คะแนนรวม ยังไม่ถึง 50  เรามีคอร์ส Basic Smart -I ไว้รองรับค่ะ 

ในส่วนนี้จะสอนเนื้อหา และทำข้อสอบ ความยาก-ง่ายประมาณเดียวกับข้อสอบค่ะ

2.ผู้ที่เรียน Basic Smart One แล้ว หรือ เคยสอบได้คะแนนรวม 50 up  ต้องการได้เทคนิค ในการทำข้อสอบ แบบรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง  และเน้นตะลุยข้อสอบเป็นหลัก  คอร์ส Advance  ค่ะ  ข้อสอบที่คัดมาจะประยุกต์จากข้อสอบจริง คือ ยากกว่าข้อสอบจริงอยู่ หนึ่ง step  เพื่อที่น้องๆ จะพร้อมในการทำข้อสอบ

แต่ถ้าน้อง ๆ ต้องการ คะแนนรวม 80 up  แนะนำลง ทั้ง Basic และ Advance เลยค่ะ

 

Smart 1 สอนสด รับรองผล80/100 ที่1 ของประเทศไทย

 รางสอบ SMART-I ปี 2557

 

 

ครั้งที่ สนามสอบ รับสมัคร วันสอบ
2/2557 มธ.รังสิต 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
3/2557 มธ.รังสิต 21 เม.ย. - 27 เม.ย. 57 18 พ.ค. 57
4/2557 มธ.รังสิต 26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 57 22 มิ.ย. 57
5/2557 มธ.รังสิต 30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 57 20 ก.ค. 57
6/2557 มธ.รังสิต 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 57 24 ส.ค. 57
7/2557 มธ.รังสิต 25 ส.ค. - 31 ส.ค. 57 14 ก.ย. 57
8/2557 มธ.รังสิต 22 ก.ย. - 28 ก.ย. 57 12 ต.ค. 57
9/2557 สุราษฎร์ฯ 13 ต.ค. - 19 ต.ค. 57 2 พ.ย. 57
10/2557 มธ.รังสิต 13 ต.ค. - 19 ต.ค. 57 16 พ.ย. 57
11/2557 เชียงใหม่ 10 พ.ย. - 16 พ.ย. 57 30 พ.ย. 57
12/2557 ขอนแก่น 10 พ.ย. - 16 พ.ย. 57 14 ธ.ค. 57
1/2558 มธ.รังสิต 17 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 57 11 ม.ค. 58
 

 

SMART-I คือ SMART for Undergraduate Level หรือเรียกสั้นๆ อย่างไม่เป็นทางการว่า SMART-I รับรองผล 80 ถ้าไม่ถึง 80 เรียนซ้ำฟรี !! ไม่จำกัดครั้ง สอนสด ห้องละ 30 ท่าน เท่านั้น ตะลุยข้อสอบเก่า Smart -I ,เก็งข้อสอบตรง นักเรียนที่เรียนได้ 91/100 

SMART for Undergraduate Level คืออะไร

      ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

SMART for Undergraduate Level ใช้กับใคร

       ผู้เข้าทดสอบ SMART for Undergraduate Level โดยส่วนใหญ่ คือ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะฯได้มอบหมายภารกิจในการจัดสอบให้แก่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้นศูนย์ฯ จึงได้พัฒนาแบบทดสอบชุดนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของคณะฯ


SMART for Undergraduate Level วัดอะไร

        การทดสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level นั้นจุดมุ่งหมายประการสำคัญ คือ การวัดระดับความสามารถทางวิชาการที่จำเป็นและเหมาะสมในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจของนักศึกษา โดยผลการทดสอบนั้นจะสะท้อนความสำเร็จของการเรียนในระดับปริญญาตรี ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level เป็นมาตรวัดที่มีทั้งความเที่ยง(Reliability) และความตรง (Validity) ของกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยผู้สมัครจะเข้าทดสอบด้วยแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผลสอบที่ออกมาสามารถนำไปเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัครได้อย่างเป็นรูปธรรม

SMART for Undergraduate Level มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

            ข้อสอบ SMART for Undergraduate Level เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความพร้อมของผู้เข้าสอบในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (ข้อสอบเป็นภาษาไทย) โดยประกอบด้วย

  • วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (60 นาที)
  • วัดความสามารถด้านการอ่าน (60 นาที)
  • วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60 นาที)
  • วัดความรู้รอบตัว (15 นาที)

   

    ข้อสอบส่วนที่ 1 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ โดยเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิต จำนวนจริง เซต ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์ ลำดับและอนุกรม วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ ความน่าจะเป็น และสถิติ

   ข้อสอบส่วนที่ 2 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถในการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของข้อความหรือบทความ ซึ่งความสามารถด้านการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

   ข้อสอบส่วนที่ 3 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่านบทความ คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

     ข้อสอบส่วนที่ 4 เป็นข้อสอบซึ่งวัดความรอบรู้ในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน ความรอบรู้ในด้านต่างๆ เหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งบ่งบอกถึงความเหมาะสมในการศึกษาด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ
ข้อสอบทั้ง 4 ส่วนเป็นข้อสอบแบบปรนัย ทั้งหมด

 

 

SMART for Undergraduate Level ใช้อย่างไร

       การสอบข้อเขียนถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เพราะการสอบข้อเขียนจะแสดงระดับความสามารถทางวิชาการที่ผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาตรี ลักษณะของแบบทดสอบข้อเขียนสามารถประเมินความพร้อมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านการอ่าน ความรอบรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ อันเป็นทักษะและความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ผลสอบ SMART for Undergraduate Levelจะนำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจผ่านโครงการรับตรงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) โดยผลคะแนนที่นำมายื่นประกอบนั้นจะถูกพิจารณาความสำคัญในลำดับแรกๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น การใช้ผลสอบ SMART for Undergraduate Level ในการคัดเลือกนักศึกษาช่วยให้คณะฯ สามารถกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร โดยข้อสอบ SMART for Undergraduate Level ประเมินความสามารถ 4 ด้าน ซึ่งการกำหนดสัดส่วนหรือน้ำหนักสำหรับผลสอบในแต่ละส่วนอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร จึงทำให้คณะฯ สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรได้ นอกจากนี้การประเมินความสามารถทั้ง 4 ด้านนั้นถูกออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยและระบบการศึกษาของไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น SMART for Undergraduate Level จึงเป็นแบบทดสอบข้อเขียนที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ

ช่องทางการเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. โครงการรับตรง

ดำเนินการโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม โดยเรียงตามลำดับคะแนน SMART-I และคะแนนทุกส่วนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละส่วน สำหรับปีการศึกษา 2555 เป็นดังนี้

คะแนน SMART-I

                                 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์                              ร้อยละ 30
                                 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                            ร้อยละ 30
                                 ความสามารถด้านการอ่าน                                   ร้อยละ 30
                                 ความรู้รอบตัว                                                 ร้อยละ 10 

คณะพาณิชย์ฯ ให้ความสำคัญกับคะแนนทุกส่วน ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนน
SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้คือ
1. คะแนนแต่ละส่วนของ SMART-I (จากการสอบครั้งเดียวกัน) ต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
2. คะแนนรวมเมื่อแปลงเป็นคะแนนสำหรับโครงการรับตรง ตามค่าน้ำหนักข้างต้นแล้วไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
จาก 100 คะแนน (ใช้โปรแกรมแปลงคะแนนที่ www.smart.bus.tu.ac.th) 
3. ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษาฯ
คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามที่เห็นสมควร สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษา กล่าวคือถึงแม้คะแนนสอบข้อเขียนสูง แต่ถ้าไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา  ผลการตัดสินของคณะกรรมการงานรับเข้าศึกษา ถือเป็นที่สิ้นสุด

 ขั้นตอนการสมัคร
1. ตรวจสอบว่ามีผลคะแนน SMART-I สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ และเป็นคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร
(ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกให้ละเอียดก่อนตัดสินใจยื่นสมัคร)
2. สมัครโครงการรับตรงทางอินเทอร์เน็ต ที่ 
www.reg.tu.ac.th
โดยเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษาเพียง 1 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์)
หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 5 ปี (ท่าพระจันทร์)

การสอบSMART-I
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวันสอบและการสมัครได้จาก 
www.smart.tbs.tu.ac.th หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART Center)
Website : 
www.smart.tbs.tu.ac.th   
E-mail    : 
smart.tbs@tu.ac.th
โทรศัพท์  : 0-2613-2199, 0-2224-9730 และ 0-2226-4511

2. Admissions

ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดูรายละเอียดวิชาสอบ และกำหนดการสอบที่ เว็บไซต์ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
www.cuas.or.th

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดองค์ประกอบของการคัดเลือกเข้าเรียนใน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2555 ไว้ดังนี้


องค์ประกอบ                                                                           ค่าร้อยละ   
1. GPAX                                                                                       20
2. O-NET                                                                                      30
3. GAT (General Aptitude Test)                                                       30
4. PAT (Professional and Academic Aptitude Test)                              20
รวม                                                                                            100

3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 
Read more
- โครงการนักศึกษาผู้พิการ (สมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ) 
Read more
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง  
Read more
- โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา  
Read more
- โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Read more

 

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ SMART for Undergraduate Level 450 บาท/ครั้ง

 

 

1
[Go to top]