dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


Basic IELTS

Basic IELTS

คอร์สBasic   IELTS 36 แบ่งเป็น

  1. Listening   3 ชั่วโมง 
  2. Speaking  6 ชั่วโมง
  3. Reading  3 ชั่วโมง
  4. Writing  24  ชั่วโมง

วิธีการสอนจะเน้นทั้งทฤษฎี เพื่อเตรียมพื้นฐานให้แน่นก่อนเรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการทำโจทย์ เพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลักของ IELTS ดังนี้

1.Listening and Reading
พัฒนาความสามารถและทักษะในการฟัง การจับข้อความและใจความบทสนทนา สั้น ๆ บทพูดต่าง ๆ พัฒนาความสามารถสอนทักษะการอ่าน เทคนิคการอ่านบทความให้ได้ใจความอย่างรวดเร็วให้สามารถจับใจความสำคัญ สรุปข้อมูล วิเคราะห์หลักเหตุผล พิจารณาความหมายของคำศัพท์   IELTS 
2.Speaking  and Writing
อ้างอิง และการจับรายละเอียด สอนวิธีการจัดโครงสร้างการเขียนและพัฒนาทักษะการเขียนอธิบายถึงสิ่งต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา ข้อโต้แย้ง ต่างๆ ผู้เรียน จะได้เรียนในส่วนของ GRAMMAR ทั้งหมด ที่่จำเป็นต่อการใช้เขียน โดยช่วงแรก จะหัดเติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบรูณ์ และต่อมาจะฝึกสร้างประโยคสั้นๆ และค่อยๆ ฝึกเขียน essay ทั้งเรื่องสั้น (150 คำ) และเรื่องยาว 250 คำ โดยสอน step by step

การสอนเป็นการสอนแบบใกล้ชิดโดยอาจารย์ผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการสอบ IELTS
จำนวนผู้เรียนจำกัดไว้ไม่เกิน 2-5 คนต่อกลุ่ม

อัตราค่าเรียน
คอร์ส BASIC IELTS   36  ชั่วโมง    ราคา    13,500
คอร์ส ADVANCE IELTS 60 ชั่วโมง ราคา   21,500

สมัคร2 Courses Basic IELTS กับ Advanced IELTS พร้อมกัน รวม 96 ชั่วโมง เหลือ  35,000

คอร์สนี้ จึงเปิดมาเพื่อเพิ่มทักษะการเขียน โดยสอนGRAMMAR เบื้องต้น ที่่จำเป็นต่อการใช้เขียน
โดยช่วงแรก จะหัดเติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบรูณ์ และต่อมาจะฝึกสร้างประโยคสั้นๆ และค่อยๆ ฝึกเขียน essay ทั้งเรื่องสั้น (150 คำ) และเรื่องยาว 200 คำ โดยสอน step by step เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเขียน essay หรือเขียนรายงาน

Courses Basic IELTS กับ Advanced IELTS
บรรยากาศในห้องเรียน สอนสด โดยอาจารย์ไทย และ อาจารย์ชาวอเมริกา


สอน Basic IELTS เดี่ยว 36 ชั่วโมง 13,500 บาท สมัคร 2 คอร์ส Basic & Advance พร้อมกัน รวม 96 ชั่วโมง เหลือ 35,000

สอนโดยอาจารย์ชาว ไทย +อเมริกัน

วัน-เวลาเรียน คอร์ส Basic IELTS มี 3 SEC 36 ชั่วโมง ปรับพื้นแบบเจาะลืกรายบุคคล อาจารย์จะช่วยแก้ปัญหาในแต่ละpart รับกลุ่มละ 2-5 ท่าน เท่านั้น

ตารางเรียน BASIC IELTS สาขา ลาดพร้าว และ พระราม 2 
  

 ตารางเรียน BASIC IELTS สาขา บางนา

 

 

ตารางเรียน ADVANCE IELTS สาขา ลาดพร้าว และ พระราม 2

 
 
 
 
 
 
 
 ตารางเรียน ADVANCE IELTS สาขา บางนา
 
 
 
 

Promotion พิเศษ ที่แตกต่าง คือ ทางสถาบันได้จ้างช่างแต่งหน้ามืออาชีพ มาบริการสอนท่านสุภาพสตรี ที่เรียน course TOEIC ,TOEFL ,IELTS ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน สอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ การแก้ไขรูปหน้า การไฮไล เชดดิ้ง เพื่อ working women ในการพบประ ประสานงาน หรือสมัครงาน สัมภาษแอรโฮสเตส เพราะการแต่งหน้า แต่งตัวให้เหมาะสมกับโอกาส เป็นการเสริมบุคคลิก เพิ่มความมั่นใจ


เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว เลือกวัน-เวลาเรียนได้

 

 

 

IELTS  สำหรับคนที่เคยเรียนคอร์ส IELTS มาแล้ว

หรือเคยสอบ IELTS ได้คะแนน  6.0 ต้องการได้

IELTS  6.5 up

 Reading(advance) 20 ชั่วโมง / 10,000 บาท / คน
Writing(advance) 20 ชั่วโมง / 10,000 บาท / คน
Listening(advance) 20 ชั่วโมง / 10,000 บาท / คน
Speaking (advance) 20 ชั่วโมง / 10,000 บาท / คน

*** เรียนนอกสถานที่ 20 ชั่ว / 20,000 บาท / คน ***

**แถมฟรี การเขียนจดหมายสมัครงาน, การเขียน

resume,ฝึกสัมภาษณ์งานกับเจ้าของภาษา และเรียนคอร์ส

แต่งหน้าฟรี **

  IDP Test Schedule
ตารางสอบ IELTS IDP ปี 2011-2012

Those dates with asterisks(*) are Academic and General Training Candidate Sessions

Those dates without asterisks are Academic candidate Only Sessions

Those dates in color are Thursday Testing. 

  


                                                                                                                                                   

 
IELTS

IELTS คือ อะไร
Pretest IELTS
เรียน IELTS
ถาม-ตอบ IELTS
IDP แตกต่างกับ British Council
เรียน IELTS สอบ IELTS