dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


ฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)

  

ฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)

 


การจัดอบรมในระยะสั้น 1-2 วัน จะเป็นการเรียนที่มองภาพรวม และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรของบริษัทท่าน   ด้วยประสบการณ์ของเรากว่า  15 ปี ในการคัดสรรค์อาจารย์ผู้สอนผู้ทรงวุติมีประสบการณ์หลากหลาย และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

คอร์สอบรมมีดังนี้


ทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

 

1. ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน

2. การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

3. 4 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน

4.การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน

5. Strategic Center จัดอบรม : 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (6 Managerial Skills for Top Manager )

6.หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงาน สำหรับผู้นำ

7Super Leadership

8.เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

9.Modern Leadership for New Generation

10.บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง

11.เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล

12.การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

13.ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ

14.การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skill for Effective Management

 

 

 

กลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง

 

1. Enneagram Professional Training Program

2. เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื้่อสร้างความประทับใจสำหรับงานบริการ

3.หลักสูตรการวางแผนอบรมเชิงกลยุทธ์ ( Training Road Map

4.หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ KPIs & Competency ให้บรรลุผลสำเร็จ

5.เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

6.การจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

7..เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล

8.การให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)

9.การวางแผนและบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ


1.หลักสูตรการเขียนจดหมายเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษ

2.หลักสูตร TOEIC

3.หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

4.หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์

5.หลักสูตรการพรีเซ็นต์งานภาษาอังกฤษ

6.หลักสูตรการประชุมภาษาอังกฤษ

7.หลักสูตรการขายงานภาษาอังกฤษ

 

 

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของเราจะมี  บริษัทสี่พระยา  บริษัทโตโยต้า   ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์ของเรากว่า  15 ปี ในการคัดสรรค์อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร ทำให้องค์กรต่างๆ ที่ใช้บริการของสถาบันสมาร์ทเอชอาร์เทรนนิ่ง   ฝึกอบรมสามารถมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น และทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

 

 

  ติดต่อได้ที่ 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Central ลาดพร้าว(อยู่ติดกับ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

สาขาบางนา        :     199/6 ถ.บางนา-ตราด กม.26 (ปากทางเข้า ABAC บางนา) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง     จ.สมุทรปราการ 10542   โทร. , 086)310-1013, (02)707-0566    E-mail :bangna@thesmarttutor.com

 

Line : Smartgroup