dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


In-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)


In-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)


 

สอนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในองค์กร (English For Business Enterprise)

ท่านต้องการยอดขาย เพิ่มขึ้น?

ท่านต้องการให้พนักงานสื่อสารภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ?

เรามีคำตอบให้ท่าน !!!

สถาบัน สมาร์ทติวเตอร์ สอนภาษาอังกฤษ /ญี่ปุ่นสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น สำหรับการทำงาน และพร้อมก้าวไปสู่ AEC เป็นหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของพนักงานในบริษัทหรือองค์กรของท่าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพเหนือคู่แข่งในโลกที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้จึงเน้น เสริมสร้างบรรยากาศ และเนื้อหาบทเรียนอิงอยู่บนสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องรวมทั้งสามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ งบประมาณ และช่วงเวลาที่เหมาะสม กับโครงสร้างของธุรกิจแต่ละประเภท


 

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

 

หลักสูตรแบ่งตามทักษะภาษาอังกฤษ (English for Work Skills)

หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing Skills)
หลักสูตร TOEIC
หลักสูตรการเขียนอีเมล์ (Email Writing Skills)
หลักสูตรการเขียนรายงาน (Report Writing Skills)
ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมอบรมหรือทำงานในต่างประเทศ (Survival English)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (Effective Presentation in English)
ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง (Effective Negotiation in English)
ภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์ (Effective Telephoning in English)
ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม (Effective Meeting in English)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบ่งตามหน้าที่ (English for Professionals)

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้า (English for Customer Care)
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (English for Sales)
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด (English for Marketing & Advertising)
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบัญชี (English for Accounting)
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบุคคล (English for Human Resources)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ แบ่งตามประเภทธุรกิจ (English for Industries)

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการค้า (English for Commerce)
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร (English for Catering Industry)
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (English for Technical or Industrial Sector)
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจพลังงาน (English for Energy Industry)
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้า (English for Logistics)
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (English for Tourism)
ภาษาอังกฤษสำหรับอสังหาริมทรัพย์ (English for Real Estate)
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม (English for Hotel)
ภาษาอังกฤษสำหรับภาครัฐ (English for Government Officer)

หลักสูตรเฉพาะตามความต้องการของบริษัท (Topic to meet your needs)

สอบถาม/ปรึกษาคอร์สที่เหมาะสมกับองค์กรหรือ บริษัทของท่าน เราสามารถจัดคอร์ส และ งบตามความต้องการท่านได้

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ

รายละเอียดคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ

*หลักสูตร ระดับ ต้น

*หลักสูตร ระดับ กลาง

*หลักสูตร ระดับ สูง

ด้วยประสบการณ์ของเรา 15ปี ในการคัดสรรค์อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร จากต่างประเทศ เช่น Cambridge ,Oxford ทำให้องค์กรต่างๆ ที่ใช้บริการของสถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์ ฝึกอบรมคอร์ส ภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น เพื่อใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

 

 จุดเด่นที่แต่งต่าง

 

องค์กรสามารถดีไซน์คอร์สเรียนให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ หรือตามความต้องการที่ใช้งานจริงได้ทาง Smart Tutor มีฝ่ายวิชาการที่ออกแบบหลักสูตรเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า
สามารถจัดคอร์สเรียนตามความต้องการได้และเรียนที่องค์กรของตนเอง Smart Tutor สอนภาษาอังกฤษองค์กรทั่วประเทศ
หลักสูตรที่ใช้สอนจะเป็นตำราจากต่างประเทศ เช่น Cambridge ,Oxford ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก
เรียนแล้วได้ผล ใช้งานได้จริง ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ทำให้เพิ่มยอดขาย
อาจารย์ที่สอนมีคุณภาพและประสบการณ์ อาจารย์ทุกท่านผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนน 900 ขึ้นกันทุกท่าน และจบด้านภาษาอังกฤษโดยตรงจากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงของประเทศ

 

 

 

 

 

 

   ติดต่อได้ที่ 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Central ลาดพร้าว(อยู่ติดกับ MRT 

สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

Line : @smartgroup


 

 

 

 

 

 
เรียนภาษาอังกฤษ

Buffet English article
เรียนภาษาอังกฤษ
สมัครเรียน
บรรยากาศการเรียน
เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
ภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
Intensive English for Work
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)