dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


คอรส์Online

คอร์ส Online

 


คำนำหน้าชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส./ชื่อยศ :
ชื่อ :
ชื่อสกุล :
ชื่อเล่น :
วันเดือน/ปี/เกิด :
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/ทำงาานที่บริษัท :
เรียนคณะ/สาขา :
เรียนวิชา : Smart-I (Basic)
Smart-I (Advance)
Basic TOEIC
Advance TOEIC
Basic IELTS
Advane IELTS
Business English (Level 1)
Business English (Level 2)
Business English (Level 3)
Business English (Level 4)
Business English (Level 5)
CU-BEST
SMART 2
CU-TEP
TU-GET
เรียนเป็นคอร์ส ช่วงวันที่ :
บ้านเลขที่ :
หมู่บ้าน :
ซอย :
ถนน :
แขวง/ตำบล :
เขต/ตำบล :
จังหวัด :
มือถือนักเรียน (086)310-1013 :
เบอร์โทรศัพท์บ้าน (02)938-7241 :
ชื่อสกุลบิดา :
อาชีพบิดา :
มือถือบิดา (086)310-1013 :
ชื่อ-สกุล มารดา :
มื่อถือมารดา (086)310-1013 :
Upload Image (Student) :
โอนเงินชำระค่าเรียนผ่านธนาคาร : สาขาลาดพร้าว ธนาคารกสิกรไทย Kbank 732-2-57831-2
สาขาลาดพร้าว ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 732-2-57831-2
สาขาลาดพร้าว ธนาคารกรุงเทพ 156-4-96325-2
สาขาบางนา กรุงศรีอยุธยา BAY 496-1-05492-7
สาขาพระราม 2 Kbank 743-2-27492-2
วันที่โอนชำระค่าเรียน :
โอนเงินค่าเรียนเวลา (12.30 น.) :