dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


CU-BEST (ไทย)

 

CU-BEST
CU-BEST ซึ่งประกอบด้วยส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ และข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา โดยมีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง สำหรับCUBEST ภาษาไทยและ 2 ครั้ง สำหรับ CUBEST ภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ CU-BEST มีอายุ 2 ปี 

รับรองผล ถ้าคะแนน cu-best ไม่ถึง 350 เรียนฟรีรอบต่อไป (เสียค่าเอกสาร ใหม่ 1,000) 

วัตถุประสงค์ : ติววิชาเพื่อสอบปริญญาโท GMAT และสาชาที่เกี่ยวขช้อง เช่น MIS ของจุฬา , ธรรมศาสตร์ นิด้า ม.เกษตร มศว. มหิดล 

เนื้อหา: คณิตศาสตร์ทั้วไป/ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์บทความทางธุรกิจ การใช้เหตุผล / วิเคราะห์ข้อมุล 

รายละเอียด Course: จำนวนชั่วโมง / หลักสูตร 36 ชั่วโมง เรียนวันละ 6 ชั่วโมง เช้า 10-13 และ บ่าย 14-17,สัปดาห์ละ 1วัน จำนวนที่รับ ต่อห้อง : ห้องละ5- 15 ท่าน สามารถเข้าเรียนได้ทุกสัปดาห์ วิธีทำคะแนน TOEIC ให้ถึง 600 UPแบบไม่ยาก มาเรียน ที่The SmartTutor ด้วยกันกับเราซิคะ 

CU-BEST รับรองผล 100%
หลักสูตรเรียน 36 ชั่วโมง อัตราค่าลงทะเบียน 9,500 บาท 
ลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดเรียน 2 อาทิตย์ เหลือ 9,000 บาท
 


รับรองผลทุกคอร์ส

กวดเข้า CU-BEST รับรองผล100 %ที่คะแนน 350 up


สอนสด รับรองผล ถ้าคะแนนไม่ถึง 350 up เรียนฟรี รอบต่อไป

เรียนพิเศษ CU-BESTตัวต่อตัว เลือกวันเวลาเรียนได้

CU-BEST จำนวน (ชั่วโมง) เรียนที่สถาบัน ตัวต่อตัว
CU-BEST (ไทย) 36 21,600
CU-BEST (Eng) 36 36,000

 

ครั้งที่

เริ่มรับสมัครOnline

หมดเขตรับสมัคร

ประกาศผังสอบทางWebsite

วันสอบ
(
วันอาทิตย์)

1/59

เริ่ม 1 ม.ค. 59

ถึง 20 ก.พ.59

01 มี.ค. 59

6 มี.ค. 59

2/59

เริ่ม 15 มี.ค. 59

ถึง 15 พ.ค. 59

23 พ.ค. 59

29 พ.ค. 59

3/59

เริ่ม 1 พ.ค. 59

ถึง 10 ก.ค.59

18 พ.ค. 59

24 ก.ค. 59

4/59

เริ่ม 1 ก.ย. 59

ถึง 15 พ.ย. 59

21 พ.ย. 59

27 พ.ย. 59

ผลคะแนนสอบที่มีวันสอบใกล้เคียงและไม่เกินไปกว่าวันสุดท้ายของกำหนดการรับสมัคร สามารถใช้ยื่นสมัครสอบในรอบนั้นๆได้ เช่น วันสอบตรงกับวันที่15มี.ค.58 
แสดงว่าสามารถใช้ผลคะแนนสมัครสอบในหลักสูตรที่เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 31 มี.ค. 58 ได้


 
CU-BEST/SMART2/GMAT(ไทย)

ตารางติว CU-BEST
CU-BEST (English)