dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


เรียน IELTS สอบ IELTS

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ IELTS
IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็น ต้องใช้สำหรับการศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

ผู้สอบทุกคนจะต้องสอบการฟังและการพูดที่เหมือนกัน ส่วนข้อสอบการอ่านและการเขียน ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบ Academic และแบบ General Training

การสอบแบบ Academic เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนการสอบแบบ General Training เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพหรือการฝึกงาน วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

IELTS เป็นผลการสอบที่ได้รับการยอมรับและใช้พิจารณา จากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ก็เริ่มยอมรับการพิจารณาผลสอบ IELTS ในการตอบรับนักศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบริหารและดำเนินงานโดย The University of Cambridge ESOL Examinations Cambridge ESOL), British Council และ IDP: IELTS Australia

สอนสด โดยอาจารย์ไทย-และต่างชาติ

สอนสด ห้องละ 15 คนเท่านั้น เต็มแล้วเต็มเลย

รับรองผลที่IELTS 6.5 up

ถ้า ไม่พอใจผลคะแนนเรียนใหม่ฟรี (เสียค่าลงทะเบียนเรียนใหม่เพียงแค่ 1,000 เท่านั้น)
 
เรียน IELTS ติวเรียน IELTS รับรองผล

คอร์ส IELTS ของ SMART TUTOR แบ่งเป็น 2 คอร์ส ดังนี้ค่ะ

  1. Basic IELTS 36 ชั่วโมง เรียนกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 2-5 ท่าาน สอนปูพื้น Grammar และ การเขียนประโยค ให้ตรงกับgrammar การอ่าน และ วิธีเดาความหมายศัพท์ วิธีการฟังเสียง และการตอบคำถาม เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยสอบ IELTS มาก่อน
  2. Advance IELTS 60 ชั่วโมง เรียนกลุ่มละ 10-15 ท่าน เน้นการเรียนเพื่อสอบให้ได้ Band สูงๆ อาจารย์จะสอน ทำข้อสอบเป็นหลักค่ะ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นภาษาอังกฤษ ค่อนข้างดี

Advance  IELTS รับรองผลที่ 6.5 -  นักเรียนที่เรียนประมาณ 10 - 15 คน โดยรับไม่เกิน 15 คน/ห้อง

IELTS Preparation สอนสด 60 ชม. แถม Course Intensive IELTS จะเน้นวิธีการทำข้อสอบ เป็นหลัก ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาอย่างดี  หรือ ถ้าเคยสอบIELTS มาแล้ว ต้องได้ 5.0 ขึ้นไป

ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนหลักของ IELTS ดังนี้
1.Listening ,Reading and Writing
พัฒนาความสามารถและทักษะในการฟัง การจับข้อความและใจความบทสนทนา สั้น ๆ บทพูดต่าง ๆ พัฒนาความสามารถสอนทักษะการอ่าน เทคนิคการอ่านบทความให้ได้ใจความอย่างรวดเร็วให้สามารถจับใจความสำคัญ สรุปข้อมูล วิเคราะห์หลักเหตุผล พิจารณาความหมายของคำศัพท์ ผู้เรียน จะได้เรียนในส่วนของ GRAMMAR ทั้งหมด ที่่จำเป็นต่อการใช้เขียน โดยช่วงแรก จะหัดเติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบรูณ์ และต่อมาจะฝึกสร้างประโยคสั้นๆ และค่อยๆ ฝึกเขียน essay ทั้งเรื่องสั้น (150 คำ) และเรื่องยาว 250 คำ โดยสอน step by step  IELTS  3 Part นี้==>สอนโดยอาจาย์คนไทย ที่จบทางด้านภาษาโดยตรง 
2.Speaking
อ้างอิง และการจับรายละเอียด สอนวิธีการจัดโครงสร้างการเขียนและพัฒนาทักษะการเขียนอธิบายถึงสิ่งต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา ข้อโต้แย้ง ต่างๆ โดย Part Speaking ==> สอนโดย อาจารย์ชาวอเมริกัน ที่ได้ ใบ Certificate ในด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ


Pre-test ทดสอบฟรี!!! Click  เลยค่ะ
 
ถ้าคะแนนน้อยกว่านี้หรือทำแบบทดสอบแล้วไม่ถึง 60 % ควรเรียนคอร์ส ปรับพื้น BASIC IELTS ก่อน 

 

   

คอร์ส Advance  IELTS 60 แบ่งเป็น

  1. Listening   10 ชั่วโมง 
  2. Speaking  9 ชั่วโมง
  3. Reading  20 ชั่วโมง
  4. Writing  18  ชั่วโมง
  5. Test  IELTS   3 ชั่วโมง

รับแบบทดสอบฟรี  Click เลยค่ะ
รายละเอียด คอร์ส Basic IELTS   click

1.โทรสอบถามคอร์สที่จะลงว่าเต็มหรือยัง โดยดูรอบเรียนได้จากหน้าตารางติว IELTS
Tel :: (02)938-4568 ,(02)938-7241, (086)791-6612
เวลาเปิดทำการ จันทร์ -อาทิตย์ 9.00-18.00 น.

ถ้านอกเวลา office กรุณาโทรเข้าที่ (086)791-6612 (เปิดตลอด 24 ชั่วโมง)

2.จะสมัครเรียนที่สถาบัน หรือ ส่งใบสมัครทาง E-mail : info@thesmarttutor.com

3.โทรแจ้งว่าได้ส่งใบสมัีครแล้ว ทาง TST จะส่งแบบทดสอบ IELTS ให้ท่าน โดยแบบทดสอบจะทดสอบ ความรู้ IELTS 2.ท่านทำการทดสอบตัวเองตามแบบทดสอบที่ได้ ถ้าผลคะแนน 60 % ให้เรียน Advance IELTS ได้เลย ถ้ายังไม่ถึง 60 % แนะนำให้ลงคอร์ส BASIC ก่อนค่ะ
 

4.วิธีการชำระเงิน

  1. โอนเงินผ่านธนาคาร ตามเลขที่บัญชีข้างล่างนี้ (บัญชีเป็นประเภทออมทรัพย์ ทุกบัญชี)
  2. ชำระด้วยบัตรเครดิต VISA, MASTERCARD ที่สถาบัน smart tutor ได้เลยค่ะ(ชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 2 % ต่อยอด)
  3. (ไม่รับเงินสดที่ เคาเตอร์ นะคะ)
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา
ไทยพาณิชย์ (SCB) 401-0-56556-5 อรทัย ตันติสุข Lotusวังหิน
กสิกรไทย(KBank) 732-2-57831-2 อรทัย ตันติสุข The Mall บางกะปิ
กรุงเทพ (BKK) 156-4-96325-2 อรทัย ตันติสุข คลองจั่น
กรุงศรีอยุธยา 106-1-33016-5 บริษัท .สมาร์ท ติวเตอร์ จำกัด ยูเนี่่ยนมอลล์ ลาดพร้าว5.เมื่อมีการโอนเงินเข้ามา กรุณาscan slip การโอนเงินแนบมาพร้อมกับใบสมัคร หรือส่ง Fax (02)938-4568 ส่งถึงคุณอรทัย ตันติสุข

6.สถาบัน The Smart Tutor ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

คอร์สเรียน IELTS

ระยะเวลา

ผ่อนชำระ 0 %
10 เดือน

โอนเงิน/
รูดบัตร

Basic :Grammar & Writing IELTS เพื่อปรับพื้นฐานการเขียน แบบ Step by Step มีทั้ง Task 1 และ Task 2
(กลุ่มละ 2 -5 ท่าน มี 3 รอบ ให้เลือกเรียนค่ะ)

36 ชั่วโมง

14,580

ลดเหลือ  13,500

Advance IELTS (สอนสด อ.ชาวอเมริกา + อ.ไทย)
ห้องละ 10 – 15 คน

60 ชั่วโมง

23,300

ลดเหลือ  21,500

แถมฟรี ส่งสอบกับ IELTS IDP ฟรี !!! ค่าสอบ 6,300 บาท

Total

96 ชั่วโมง

36,720

ลดเหลือ  34,500

คอร์สเรียนIELTS เพื่อสอบIELTS
เนื้อหา ทีสอน - รายละเอียดหลักสูตร

1.Speacking & listening Test
2.Reading & Writing Test
3.จำนวน หลักสูตร 60 ชั่วโมง สอนสด
4.จำนวนนนักศึกษาที่รับ ห้องละ 5 -15 คน
5.วันเรีมเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกสัปดาห์
6.ตรวจWriting โดยอาจารย์ชาวอังกฤษและไทยที่จบจากมหาวิทยาลัย Cambridge, LSE, Leeds และ SOAS

IELTS ใช้เพื่อยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งตรี – โท -เอก **แถมฟรี การเขียนจดหมายสมัครงาน, การเขียน resume,ฝึกสัมภาษณ์งานกับเจ้าของภาษา และเรียนคอร์สแต่งหน้าฟรี **

หลักสูตรเรียน 60 ชั่วโมง อัตราค่าลงทะเบียน 23,300 บาท

แถมฟรี ส่งสอบกับ IELTS IDP ฟรี !!!

สามารถจ่าย 0 % นาน 10 เดือน )
เงินโอนเข้าบัญชี/รูดบัตรเครดิต 21,500

แถม Text Book 2 เล่ม

Advance IELTS รับรองผลที่ 6.5

ตารางเรียน BASIC IELTS สาขา ลาดพร้าว และ พระราม 2
ตารางเรียน BASIC IELTS สาขา บางนา
ตารางเรียน ADVANCE IELTS สาขา ลาดพร้าว และ พระราม 2
ตารางเรียน ADVANCE IELTS สาขา บางนา


Promotion พิเศษ ที่แตกต่าง คือ ทางสถาบันได้จ้างช่างแต่งหน้ามืออาชีพ มาบริการสอนท่านสุภาพสตรี ที่เรียน course TOEIC ,TOEFL ,IELTS ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน สอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ การแก้ไขรูปหน้า การไฮไล เชดดิ้ง เพิืื่่อ working women ในการพบประ ประสานงาน หรือสมัครงาน สัมภาษแิอรโฮสเตส เพราะการแต่งหน้า แต่งตัวให้เหมาะสมกับโอกาส เป็นการเสริมบุคคลิก เพิ่มความมั่นใจ


เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว เลือกวัน-เวลาเรียนได้
 


คอร์ส
จำนวนผู้เรียน
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ 0 %
10 เดือน
โอนเงิน/
รูดบัตร
Basic IELTS
1 คน
36 ชั่วโมง
19,500  บาท
ลดเหลือ  18,000 บาท
Advance IELTS
1 คน
60 ชั่วโมง
45,360 บาท
ลดเหลือ  42,000 บาท
Total
1 คน
96 ชั่วโมง
64,860 บาท
ลดเหลือ 60,000 บาท


  


วันสอบ IELTS   ปี 2555
 
IELTS

IELTS คือ อะไร
Pretest IELTS
เรียน IELTS
Basic IELTS
ถาม-ตอบ IELTS
IDP แตกต่างกับ British Council