dot
SMART 1 BUSINESS
dot
bulletAbout Us
bulletSMART- I คืออะไร
bulletตารางเรียน SMART-I
bulletบรรยากาศการเรียน SMART-I
bulletรู้จักคณาจารย์ของเรา
bulletผลงานนักเรียน SMART ONE
dot
TOEIC
dot
bulletTOEIC คืออะไร
bulletเรียน TOEIC
bulletผลงานนักเรียน TOEIC 700 UP/900
bulletTOEIC & JOBS
bulletTOEIC Vocabulary
bulletถาม-ตอบ โทอิค
dot
IELTS
dot
bulletIELTS คือ อะไร
bulletเรียน IELTS
bulletผลงานนักเรียน IELTS 6.5 UP
bulletIDP แตกต่างกับ British Council
bulletIELTS TOPICS
bulletIELTS VOCABULARY
bulletถาม-ตอบ IELTS
dot
TOEFL
dot
bulletTOEFL คืออะไร
bulletเรียน TOEFL
bulletReview ศูนย์สอยTOEFL iBT กทม.
bulletผลงานนักเรียน TOEFL
dot
CU-TEP
dot
bulletCU-TEP คือ อะไร
bulletเรียน CU-TEP
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน CU/TU
dot
TU-GET
dot
bulletเรียน TU-GET
bulletเปรียบเทียบคะแนน TOEFL/CU-TEP/TU-GET
bulletผลงานนักเรียน TU-GET
dot
เรียนภาษาอังกฤษ
dot
bulletเรียนภาษาอังกฤษ
bulletBuffet English
bulletIntensive English for Work
bulletคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ “English for Real Estate”
bulletภาษาอังกฤษตามธุรกิจ
bulletเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร/บริษัท
bulletIn-House Training (เรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร)
bulletบรรยากาศการเรียน
dot
CU-BEST
dot
bulletCU-BEST คืออะไร
bulletCU-BEST (ไทย)
bulletCU-BEST (English)
bulletตารางติว CU-BEST
bulletผลงานนักเรียน CU-BEST
dot
Smart2,Smart II
dot
bulletSmart 2 Smart-II
dot
SAT/CU-AAT
dot
bulletSAT คือ อะไร
bulletCU-AAT คืออะไร
bulletตารางติว CU-AAT รับรองผล
bulletผลงานนักเรียน SAT/CU-AAT
dot
GMAT
dot
bulletGMAT คืออะไร
bulletตารางติว GMAT
bulletวันสอบ GMAT ปี 2014
bulletTest(แบบทดสอบวัดระดับ)
bulletตารางแจกแจงคะแนน SMART for Graduate Level
dot
HR
dot
bulletฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)
bulletทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
bulletกลยุทธ์การทำงานต่างๆและการพัฒนาตัวเอง
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)


TOEFL คืออะไร

 


 

TOEFL คืออะไร

 


TOEFL (Test of English as a Foreign Language)คือ แบบทดสอบความสามารถเพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจำชาติ โดยเป็นการสอบแบบมาตรฐาน ที่วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางของการเรียนการสอนโดยมีจัดการสอบเป็นแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ (แบบอเมริกา) 

การสอบ TOEFLในอดีตประกอบด้วย 2 แบบ คือ การสอบแบบที่ใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper - Based Testing: PBT)และการสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำข้อสอบ (Computer - Based Testing: CBT ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงการสอบให้สอบผ่านอินเตอร์เน็ต Internet - Based Testing : IBT โดยจะเลิกใช้การสอบทั้ง 2 แบบไปเรื่อยๆจนกว่าการสอบผ่านอินเตอร์เน็ตจะแพร่หลายมากขึ้น 
ดูรายละเอียดเพิ่ม 
http://www.toefl.org

TOEFL
จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้ 

ทักษะ

ลักษณะของการสอบ

เวลารวม(นาที)

คำถามทั้งหมด(คะแนนดิบ)

อัตราคะแนน

Reading (การอ่าน)

อ่านบทความประมาณ 3-5 บท ซึ่งถ้าคิดเป็นความยาวแล้ว รวมทั้งหมดจะได้ประมาณ 700 คำ ซึ่งในแต่ละบทความนั้นจะมีคำถามให้ตอบประมาณ 12-14 ข้อ

60-100

36-70

0-30

Listening (การฟัง)

-ฟังการบรรยาย (Lectures) 4-6 เรื่อง แต่ละเรื่องจะกินเวลาประมาณ 3-5 นาที และตอบคำถามประมาณ 6 ข้อต่อเรื่อง
-
ฟังบทสนทนา (Conversations) 2-3 บท ในแต่ละเรื่องใช้เวลา 3 นาที และตอบคำถาม 5 ข้อ ในแต่ละบท

60-90

34-51

0-30

Speaking
(
การพูด)

พูด 2 หัวข้อเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วๆไป (เรื่องที่คุ้นเคยในสังคมไทย) และ 4 หัวข้อในการพูดเกี่ยวกับ Academic

20

0-4

0-30

Writing
การเขียน
 

1 หัวข้อที่ให้ผู้ทดสอบ เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและได้ฟังมา และอีก1 หัวข้อเกี่ยวกับการสนับสนุนความคิดเห็นของหัวเรื่อง

50

0-5

0-30

รวม

 

 

 

0-120

 

  

การสมัครสอบTOEFL iBT

 
1.
เปิด web 
www.TOEFL.org
2.
คลิกที่ "Register for the Test" ตรงรูปผู้ชายมีหนวด
3.
เลือก Country "Thailand" และ City "Bangkok - (iBT)"
4.
คลิก "Register Online" ในหน้ากากถัดไป
5.
ระวัง! ให้ scroll ขึ้นมาเพื่อคลิกที่ "register online"
6.
พบหน้ากาก Log In ให้คลิกที่ "Sign Up" ในส่วนของ New User? เพื่อลงทะเบียน 
7.
พบหน้า Create A Profile: Part 1 of 3 กรอกรายละเอียดให้ครบ
8.
พบหน้า Create A Profile: Part 2 of 3 กรอกรายละเอียดให้ครบ
9.
พบหน้า Create A Profile: Part 3 of 3 ให้เลือก User Name และ Password
=============================================================
ระวัง! เลือก Password ต้องมีส่วนผสมของอักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก, ตัวเลข, และอักษรพิเศษ อย่างน้อยสามจากสี่ประเภทนี้ หากไม่ทำตามก็จะวนอยู่ในหน้านี้ตลอดทั้งวันได้ค่ะ
=============================================================
10.
กลับมาที่หน้า Log In ใส่ User Name และ Password แล้วกด "Go" ผมแนะนำให้จด User Name และ Password ไว้นะครับเพราะบริการ Password Assistance ไม่ดีนัก
11.
พบหน้า My Home Page คลิกที่ "Register for a Test/Order Score Reports" (ตรงกลางหน้า)
12.
เลือก "TOEFL Test" และคลิก "Continue"
13.
พบหน้า Before You Begin ... คลิก "I agree"
14.
พบหน้า Register for a Test เลือก Country/Location เป็น "Thailand" และ Region เป็น "Bangkok"
15.
กำหนดช่วงวันสอบที่เราคาดว่าจะสะดวก แล้วคลิกที่ “Search”
=============================================================
ระวัง กำหนด Start Test Date ห่างจาก End Test Date ไม่เกิน 60 วัน
=============================================================
16.
เลือกสนามสอบและวันที่เราพอใจ
17.
ยืนยันสนามสอบโดยการคลิก "Continue"
18.
พบหน้า Select Score Recipients: Part 1 of 2 ให้กรอกรายละเอียดของสถาบันที่เราอยากให้ส่งคะแนนให้ (ไม่เกิน 4 แห่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
19.
พบหน้า Select Score Recipients: Part 2 of 2 ยืนยันสถาบันโดยการคลิก "Continue" หรือเพิ่มสถาบันการศึกษาโดยการคลิก "Add Another Score Recipient"
20.
พบหน้า Score Reporting Preferences เลือก Web-accessible Score Report and a printed copy mailed to you คลิก "Continue"
21.
พบหน้า Demographic Questions คลิก "Continue"
22.
พบหน้า Order Summary คลิก "Checkout"
23.
พบหน้า Select Payment Method กรอกรายละเอียด คลิก "Continue"

หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดและไม่ค่อยมีปัญหาทางเทคนิคจะใช้เวลา 30-45 นาที ต้องใจเย็นๆ ต้อง ไม่ double click หรือใช้ลูกศรย้อนหน้าที่ Internet Explorer เลยนะคะ
  

 

 

   ติดต่อได้ที่ 

สาขาลาดพร้าว   :       52/6 ซ.ลาดพร้าว 2  ตรงข้ามUnion Mall เยื้อง Central ลาดพร้าว(อยู่ติดกับ MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก ที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900  โทร. (02)938-4568, (086)310-1013, E-mail : smart2004@thesmarttutor.com

 

สาขาบางนา        :     199/6 ถ.บางนา-ตราด กม.26 (ปากทางเข้า ABAC บางนา) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง     จ.สมุทรปราการ 10542   โทร. , 086)310-1013, (02)707-0566    E-mail :bangna@thesmarttutor.com

 

Line : Smartgroup

 

 

 
 
 
 

 
TOEFL คืออะไร

เรียน TOEFL article
สมัครเรียนคอร์ส TOEFL
Pretest TOEFL
ผลงานนักเรียน TOEFL